Pháp Luật Plus

Công ty cổ phần Khoáng sản và Cơ khí bị phạt nặng vì chậm công bố thông tin

Tài chính

(PL+) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã phát đi thông tin xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Khoáng sản và Cơ khí.

Công ty cổ phần Khoáng sản và Cơ khí có trụ sở tại địa chỉ Số 2 Đặng Thái Thân, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
Công ty cổ phần Khoáng sản và Cơ khí có trụ sở tại địa chỉ Số 2 Đặng Thái Thân, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Ngày 29/12/2017, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 280/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Khoáng sản và Cơ khí.

Quyết định trên có nội dung như sau: Phạt tiền 50.000.000 đồng theo quy định tại Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Nguyên nhân xử phạt vi phạm hành chính được công bố là do Công ty cổ phần Khoáng sản và Cơ khí Công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (Công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội không đúng thời hạn theo quy định về Báo cáo tài chính (BCTC) tổng hợp Quý 4 năm 2015; BCTC kiểm toán năm 2015; Báo cáo thường niên năm 2015; BCTC tổng hợp và Văn phòng các Quý 1, 2, 3 năm 2016; BCTC tổng hợp và văn phòng bán niên năm 2016 đã được soát xét; Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2016). Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 29/12/2017,

Được biết, Công ty cổ phần Khoáng sản và Cơ khí có trụ sở tại địa chỉ: Số 2 Đặng Thái Thân, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Công ty Cổ phần Khoáng sản và Cơ khí (MIMECO) tiền thân là Công ty Khoáng chất Công nghiệp và Cơ khí mỏ thuộc Tổng Công ty Khoáng sản Việt Nam được thành lập vào ngày 20/05/1993. Năm 2004, Công ty Khoáng chất công nghiệp và Cơ khí mỏ được chuyển đổi thành Công ty cổ phần khoáng sản và Cơ khí (MEMICO) theo Quyết định số 138/2004/QĐ-BCN của Bộ Trưởng Bộ Công nghiệp và được đăng ký kinh doanh tại phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội. Ngành nghề kinh doanh là tìm kiếm, thăm dò, khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản; sản xuất mua bán các sản phẩm cơ khí; dịch vụ thương mại; khoan, thăm dò, điều tra khảo sát các hoạt động hỗ trợ khai thác.

Trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017, Công ty khai báo doanh thu là 160.394.144.900 đồng, bằng 138,24% kế hoạch năm. Sản phẩm Feromanga, Silicomagan đạt 5.200 tấn, bằng 130% kế hoạch năm; Sản xuất gia công cơ khí đạt 4.064.790.000đồng, bằng 84,7% kế hoạch năm. Lợi nhuận năm (Ước đạt) 15,3 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Khoáng sản và Cơ khí hiện đang được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với mã MIM. Tính tới 15h chiều ngày 5/1/2018, MIM đang được giao dịch ở mức 13.200 đồng/CP.

Trước đó, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã đưa cổ phiếu của phiếu của Công ty cổ phần Khoáng sản và Cơ khí vào diện bị kiểm soát và hạn chế giao dịch từ 07/7/2016.

Mới đây, vào ngày 29/12, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã đưa ra thông báo số 1713/TB-SGDCKHN về việc đưa cổ phiếu của Công ty cổ phần Khoáng sản và Cơ khí ra khỏi diện bị kiểm soát, chuyển sang diện bị cảnh báo kể từ ngày 04/01/2018.

Lê Hải

Pháp Luật Plus