Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 bị xử phạt 60 triệu đồng

Tài chính

(PL+) - Ngày 12/12, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phát đi thông báo xử phạt hành chính đối với Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3.

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 bị xử phạt hành chính. (Ảnh: Chụp màn hình)
Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 bị xử phạt hành chính. (Ảnh: Chụp màn hình)

Ngày 10/12/2018, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 318/QĐ-XPVPHC, xử phạt hành chính số tiền 60 triệu đồng về hành vi Công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 (địa chỉ: Tòa nhà HUD3 Tower, 121,123 đường Tô Hiệu, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội).

Cụ thể, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 (mã chứng khoán: HU3) đã công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh không đúng thời hạn về Báo cáo thường niên năm 2016, Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2017, Quyết định số 77774/QĐ-CT-KTT2 ngày 20/12/2016 về việc xử lý vi phạm về thuế của Cục thuế Hà Nội.

Mức phạt trên được đưa ra theo quy định tại Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Vương Gia