Công ty cổ phần chứng khoán Funan bị xử phạt hành chính 85 triệu đồng

Pháp luật Plus

(PL+) - Ngày 13/12, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phát đi thông báo xử phạt hành chính đối với Công ty cổ phần chứng khoán Funan.

Ngày 11/12/2018, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 322/QĐ-XPVPHC, xử phạt hành chính số tiền 85 triệu đồng về hành vi Không lưu trữ đầy đủ hồ sơ, dữ liệu, tài liệu, chứng từ liên quan đến hoạt động của công ty chứng khoán đối với Công ty cổ phần chứng khoán Funan (địa chỉ: Lầu 2&3 số 28-30-32 Nguyễn Thị Nghĩa, phường Bến Thành, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh).

Công ty cổ phần chứng khoán Funan bị xử phạt hành chính 85 triệu đồng. (Ảnh: Chụp màn hình)
Công ty cổ phần chứng khoán Funan bị xử phạt hành chính 85 triệu đồng. (Ảnh: Chụp màn hình)

Cụ thể, Công ty cổ phần chứng khoán Funan không lưu trữ đầy đủ các tài liệu thực hiện hoạt động tư vấn đầu tư và tư vấn tài chính cho khách hàng.

Mức phạt trên được đưa ra theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 21 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/09/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP), được sửa đổi, bổ sung theo khoản 23 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Vương Gia