Clip "biển người" hướng về đền Trần chờ giờ Khai ấn

Video

(PL+) - Càng gần giờ khai ấn, lượng người đổ về khu vực đền Trần ngày càng đông. Hàng nghìn người chờ trước đền Trần đợi qua giờ Khai Lễ để vào dâng hương.