Chủ tịch Đà Nẵng yêu cầu đảm bảo môi trường khi xây dựng các công trình ven biển

Đời sống

(PL+) - Tiêu thoát nước ngầm hố móng bằng cách vận chuyển bằng xe bồn đi nơi khác nhằm hạn chế lưu lượng nước ngầm chảy do thi công hố móng công trình.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ vừa có văn bản yêu cầu tất cả các chủ đầu tư công trình xây dựng khu vực ven biển phía Đông thành phố thuộc lưu vực Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn (từ núi Sơn Trà, dọc theo đường Ngô Quyền đến đường Hồ Xuân Hương) phải có biện pháp thi công khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế công trình.

Đồng thời, thực hiện tiêu thoát nước ngầm hố móng bằng cách vận chuyển bằng xe bồn đi nơi khác nhằm hạn chế lưu lượng nước ngầm chảy ra do thi công hố móng công trình.

Vận chuyển bằng xe bồn đi nơi khác nhằm hạn chế lưu lượng nước ngầm chảy do thi công hố móng công trình.
Vận chuyển bằng xe bồn đi nơi khác nhằm hạn chế lưu lượng nước ngầm chảy do thi công hố móng công trình.

Đối với các công trình ở khu vực khác, nhằm tạo điều kiện hỗ trợ cho chủ đầu tư các công trình hoàn thành việc thi công đảm bảo tiến độ và yêu cầu kỹ thuật, Chủ tịch UBND thành phố giao Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải căn cứ vào hiện trạng hệ thống thu gom nước thải khu vực để nghiên cứu và hướng dẫn cho các chủ đầu tư xây dựng phương án bơm hút và xả nước ngầm phát sinh từ quá trình thi công hố móng theo hướng kết hợp nhiều giải pháp như: xác định lưu lượng nước và thời gian xả có thể cho phép vào hệ thống thoát nước tại khu vực, vận chuyển bằng xe bồn đi nơi khác, xả vào các khu đất trống lân cận, và các giải pháp khác (nếu có).

Chủ tịch UBND thành phố cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm chủ trì, kiểm tra giải pháp tổ chức thi công dự án đảm bảo môi trường trong quá trình thực hiện thủ tục thẩm định, phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường các dự án. 

Đồng thời, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND các quận, huyện thực hiện giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm (nếu có) liên quan đến công tác đảm bảo môi trường trong quá trình triển khai các dự án theo quy định.

Nguyễn Tuấn