Pháp Luật Plus - CHỐNG TRẢ - các bài viết về CHỐNG TRẢ, tin tức CHỐNG TRẢ

CHỐNG TRẢ - các bài viết về CHỐNG TRẢ, tin tức CHỐNG TRẢ

Thông tin mới về ông trùm và đường dây vận chuyển, buôn bán số ma túy "khủng"

Đường dây vận chuyển 300 kg ma túy bị bắt giữ vào hôm 20/3 chính là đường dây vận chuyển 294 kg ma túy tổng hợp qua cửa khẩu Cầu Treo

Theo dõi Pháp Luật Plus