Pháp Luật Plus - chia tay - các bài viết về chia tay, tin tức chia tay

chia tay - các bài viết về chia tay, tin tức chia tay

Thu "phí chia tay" khi xuất cảnh là đề xuất rất trái tai

Đại biểu Nguyễn Quốc Hưng đề xuất thu "phí chia tay" với mức từ 3 - 5 USD đối với mỗi công dân xuất cảnh ra nước ngoài.

Theo dõi Pháp Luật Plus