Chào xuân Plus 2019: Ý nghĩa của ngày 23 tháng chạp

Multimedia Plus

(PL+) - Theo ghi nhận của phóng viên Pháp luật Plus rất nhiều người chỉ biết rằng ngày 23 tháng chạp là tục lệ do ông bà truyền từ xa xưa.