Chào 2017 - Hy vọng và thành công

Thời luận

(PL+) - Năm 2016 đã khép lại với rất nhiều sự kiện sôi động của đất nước. Những thành tựu và kết quả, nỗ lực và cố gắng, ưu điểm và khuyết điểm, kinh nghiệm thành công hay bài học thất bại,... đều đã trở thành một phần của lịch sử và là tiền đề, cơ sở để tiếp tục và phát triển trong tất cả các lĩnh vực khi năm mới 2017 mở ra.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn Internet.

Cùng với cả nước, ngành Tư pháp đánh dấu một năm thành công khi đã “cán đích” các chỉ tiêu công tác đặt ra. Rất đáng ghi nhận là công tác điều hành, quản lý ngày càng được tăng cường chặt chẽ, góp phần trong việc xây dựng thể chế – một trong những mối quan tâm hàng đầu của Chính phủ hiện nay.

Một kết quả vượt trội mà ít người để ý nhưng chưa từng được xác lập trong nhiều năm qua, lần đầu tiên không có văn bản hướng dẫn thi hành luật bị “nợ đọng”, chính Thủ tướng Chính phủ đã ghi nhận điều này, coi đó là một nỗ lực rất đáng kể của đội ngũ chuyên viên cũng như các vụ chức năng tại cơ quan Bộ Tư pháp. 

Một hoạt động khác ghi dấu ấn trong dư luận cũng như gây dựng niềm tin của nhân dân vào pháp luật, đó là kết quả của công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật. Từ đó mà có những “tiếng còi” kịp thời, bảo vệ quyền và lợi ích được pháp luật bảo hộ của công dân.

Với chức năng của mình, ngành Tư pháp có đặc điểm rất gần dân, liên quan trực tiếp đến dân, giải quyết các vấn đề pháp lý, nhân thân hay quyền con người, tài sản hay tình trạng hôn nhân,... và vì thế, chủ trương cũng như hành động, ngành Tư pháp từ trung ương đến cơ sở nêu cao một tinh thần vì dân, khai thông các ách tắc pháp lý, xóa bỏ những rào cản thủ tục, đó là điểm sáng, là niềm tự hào của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp.

Trong đó, có sự đóng góp hết sức hiệu quả của Báo Pháp luật Việt Nam – cơ quan truyền thông, diễn đàn công luận của ngành vào sự nghiệp chung, nói lên tiếng nói của nhân dân, bảo vệ sự tôn nghiêm của pháp luật, động viên đội ngũ toàn ngành, đồng hành với doanh nghiệp, phổ biến chính sách và pháp luật, đặc biệt, xây dựng niềm tin của người dân vào công lý. 

Với một sự tin tưởng cao, Thủ tướng Chính phủ mong muốn ngành Tư pháp “xây dựng thể chế bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích của người dân và doanh nghiệp”. Đó vừa là sự chỉ đạo và vừa là phương châm hoạt động của ngành Tư pháp, đặt lợi ích của nhân dân làm thước đo cho lĩnh vực hoạt động của mình.

Với ý nghĩa đó, chúng ta bước vào năm mới với nghị lực mới, hoàn thành tốt nhiệm vụ, đóng góp sức mình vào sự nghiệp xây dựng chung của đất nước.

Chào năm 2017, hy vọng và thành công!

Khánh An