Cầu Giấy, Hà Nội: Một dự án chậm tiến độ đang bị sử dụng sai mục đích

Bất động sản

(PL+) - Dự án Cục Quan hệ quốc tế - Bộ Công an hơn 10 năm không thực hiện, đang đề nghị kiểm tra thu hồi để xây dựng nhà họp tổ dân phố

Được biết, ngày 19/9/2007, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 3696/QĐ-UBND về việc thu hồi 1.461m2 đất tại phường Dịch Vọng quận Cầu Giấy và giao cho Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Công an) để xây dựng nhà khách Quốc tế thuộc V12 (Bộ Công an).

Nhưng theo tìm hiểu của PV Pháp luật Plus, thì hiện dự án này từ lâu đã không được triển khai. Nhiều phần đất đang bị sử dụng sai mục đích.

Dự án Cục Quan hệ quốc tế - Bộ Công an
Dự án Cục Quan hệ quốc tế - Bộ Công an

Qua tìm hiểu được biết, trong tổng số 1.461m2 đất có:

+ 1.271m2 đất của Công ty Đầu tư và xuất nhập khẩu Đồng Tháp (thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp) được giao sử dụng tại Giấy phép sử dụng đất số 1157/UB-XDCB ngày 01/7/1993, đã giải phóng mặt bằng nhưng không triển khai thực hiện theo đúng mục đích được giao, để hoang hóa, vi phạm Luật Đất đai, trong đó có 100m2 đất do hộ gia đình ông Nguyễn Mạnh Hùng đang sử dụng làm nhà ở.

+ 190m2 đất hộ gia đình ông Lý Quang Lâm đang sử dụng làm nhà ở cấp 4 và làm kiot bán hàng.

Trong quá trình triển khai thực hiện dự án có phát sinh Đơn của bà Tô Thị Thanh Hương khiếu nại Quyết định số 3696/QĐ-UBND ngày 19/9/2007 của UBND thành phố Hà Nội.

Thanh tra Chính phủ đã có Báo cáo số 2912/BC-TTCP ngày 27/9/2010 về kết luận kiểm tra Đơn của bà Tô Thị Thanh Hương. Theo đó, Thanh tra Chính phủ đã kết luận khiếu nại của bà Tô Thị Thanh Hương đối với Quyết định số 3696/QĐ-UBND ngày 19/9/2007 của UBND thành phố Hà Nội là có cơ sở.

Đồng thời, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội: Điều chỉnh một phần Quyết định số 3696/QĐ-UBND ngày 19/9/2007 của UBND thành phố Hà Nội, thu hồi 1.271m2 đất của Công ty Đầu tư và Xuất nhập khẩu Đồng Tháp giao Vụ Quốc tế (Bộ Công an) để xây dựng nhà khách Quốc tế Bộ Công an, không bao gồm 190m2 đất hộ gia đình ông Lý Quang Lâm đang sử dụng; Chỉ đạo UBND quận Cầu Giấy phối hợp cùng V12 (Bộ Công an) và gia đình bà Hương điều chỉnh lại ranh giới, vị trí thửa đất của gia đình ông bà Lâm-Hương theo hướng giảm ½ chiều mặt đường Cầu Giấy, toàn bộ kinh phí đền bù hỗ trợ cho gia đình bà Hương trong việc phá dỡ nhà cấp 4 để điều chỉnh ranh giới vị trí thửa đất do Chủ đầu tư là Vụ Hợp tác quốc tế (V12-Bộ Công an) chi trả theo quy định chung.

Văn phòng Chính phủ đã có Văn bản số 8185/VPCP-KNTN ngày 11/11/2010 thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng như sau: Đồng ý với kiến nghị của Thanh tra Chính phủ tại Báo cáo số 2912/BC-TTCP ngày 27/9/2010 về kết luận kiểm tra Đơn của bà Tô Thị Thanh Hương.UBND thành phố Hà Nội đã có Văn bản số 932/UBND-TNMT ngày 09/02/2011 giao UBND quận Cầu Giấy chủ trì cùng Vụ Hợp tác quốc tế và gia đình và Tô Thị Thanh Hương để xác định và điều chỉnh lại ranh giới, diện tích đất giữa gia đình bà Hương với Vụ Hợp tác quốc tế theo kiến nghị của Thanh tra Chính phủ tại Văn bản số 8185/VPCP-KNTN ngày 11/11/2010 của Văn phòng Chính phủ.

Một ki ốt showroom ô tô mọc lên trên đất dự án
Một ki ốt showroom ô tô mọc lên trên đất dự án

Trên cơ sở kết quả xác định nêu trên, Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Công an) liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội để làm thủ tục trình UBND thành phố Hà Nội điều chỉnh ranh giới, diện tích đất thu hồi và giao tại Quyết định số 3696/QĐ-UBND ngày 19/9/2007 của UBND thành phố Hà Nội.

Trên cơ sở kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội nêu trên; Ngày 04/3/2011, UBND quận Cầu Giấy đã chủ trì, phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Công an) làm việc với gia đình bà Tô Thị Thanh Hương về các nội dung liên quan tới xác định và điều chỉnh lại ranh giới, diện tích đất. Tại buổi làm việc, Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Công an) và gia đình bà Tô Thị Thanh Hương đều thống nhất có nguyện vọng giữ nguyên hiện trạng sử dụng đất của gia đình bà Tô Thị Thanh Hương, UBND quận Cầu Giấy đề nghị Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Công an) báo cáo UBND thành phố Hà Nội.

Vụ Hợp tác quốc tế đã có Văn bản số 1998/HTQT ngày 02/8/2011 và Văn bản số 441/HTQT-P1 ngày 08/3/2011 báo cáo UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện kiến nghị của Thanh tra Chính phủ và chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng. Ngày 23/8/2011, UBND thành phố Hà Nội có Văn bản số 3037/VP-TNMT với nội dung: Đề nghị Vụ Hợp tác quốc tế báo cáo Thanh tra Chính phủ để được chỉ đạo, giải quyết.Vụ Hợp tác quốc tế đã có Văn bản số 2984/HTQT-P1 ngày 16/9/2013 báo cáo Thanh tra Chính phủ và đề xuất cho phép giữ nguyên hiện trạng sử dụng đất, không cần điều chỉnh lại ranh giới và vị trí thửa đất của gia đình bà Tô Thị Thanh Hương và Vụ Hợp tác quốc tế như kiến nghị của Thanh tra Chính phủ.

Hiện nay, UBND thành phố Hà Nội giao Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, báo cáo, đề xuất các nội dung liên quan tới việc triển khai thực hiện dự án tại số 370 đường Cầu Giấy phường Dịch Vọng để giải quyết dứt điểm các nội dung liên quan đến dự án.Ngày 16/01/2017, UBND Thành phố đã có Văn bản số 356/VP-ĐT chỉ đạo UBND quận Cầu Giấy giải tỏa việc lấn chiếm các hộ dân đang kinh doanh rửa xe theo kiến nghị của nhân dân địa phương.

Pháp luật Plus kính đề nghị các cơ quan chức năng sớm có chỉ đạo quyết liệt hơn nữa để dự án được đi vào thực hiện hoặc sử dụng vào mục đích phục vụ sinh hoạt cộng đồng.

Thanh Bình