Pháp Luật Plus - cắt đứt quan hệ - các bài viết về cắt đứt quan hệ, tin tức cắt đứt quan hệ

cắt đứt quan hệ - các bài viết về cắt đứt quan hệ, tin tức cắt đứt quan hệ

Venezuela tiếp tục cắt đứt quan hệ ngoại giao với Colombia

Tổng thống Maduro tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao đồng thời trục xuất các nhà ngoại giao Colombia do liên quan đến hàng viện trợ.

Theo dõi Pháp Luật Plus