Thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị sẵn sàng ứng phó bão Tembin

Thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị sẵn sàng ứng phó bão Tembin

Bão Tembin đang đi vào Biển Đông, dự báo sẽ áp sát khu vực Nam bộ trong ngày 25/12 với sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11.

Pháp Luật Plus