Cách kiểm tra xe tải của cảnh sát Bỉ

Multimedia Plus

Tại Châu Âu xe ô tô tải luôn được cảnh sát để mắt nhiều hơn so với các loại phương tiện vận tải khác. Vì thế khi nào cảnh sát kiểm tra thì một nửa các xe thường mắc lỗi.