Pháp Luật Plus

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng lên tiếng về dự định đánh thuế nhà ở

Chính trị - Xã hội

(PL+) - Liên quan tới Dự án Luật Thuế Tài sản, trả lời phỏng vấn báo chí Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng chia sẻ: "Vạn sự khởi đầu nan. Mọi thứ mới trong quá trình nghiên cứu thậm chí có thể còn phải sửa cả tên luật".

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng lên tiếng về dự định đánh thuế nhà ở

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết, đề xuất xây dựng Luật Thuế Tài sản được Bộ Tài chính xây dựng trên cơ sở các Nghị quyết của TW, Quốc hội và Chính phủ. cùng với đó là: Chiến lược cải cách thuế giải đoạn 2011-2020”; Đề án của Chính phủ về huy động, khai thác nguồn lực đất đai; Nghị quyết 07 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước (NSSNN), quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững. Ngoài ra còn cả Nghị quyết 25 của Quốc hội về kế hoạch tài chính ngân sách giai đoạn 2016-2020, trong đó nêu rõ yêu cầu phải hoàn thiện pháp luật về thuế tài sản bao gồm cả đất đai…

“Vậy nên, chúng tôi xây dựng dự thảo Luật vừa rồi để xin ý kiến nhân dân.  Nó sẽ đóng góp nhiều vào công tác phòng ngừa, phòng chống tham nhũng. Đồng thời, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản, hạn chế sử dụng tài sản công, nâng cao minh bạch, góp phần nâng cao NSNN, cơ cấu lại nguồn thu NSNN…”- Bộ trưởng nói.

Bộ trưởng cho biết, hiện Bộ Tài chính đang đưa ra phương án lấy ý kiến nhân dân, tổ chức, chuyên gia để tiếp tục hoàn thiện đề án về Thuế Tài sản. Sau khi tiếp thu tổng hợp ý kiến, Bộ Tài chính sẽ đưa ra phương án trình Chính phủ. Khi Chính phủ thẩm định, thông qua mới đưa ra Quốc hội trong nhiệm kỳ này.

"Vạn sự khởi đầu nan. Mọi thứ mới trong quá trình nghiên cứu thậm chí có thể còn phải sửa cả tên luật"-Bộ trưởng chia sẻ.

Về vấn đề vì sao không đẩy mạnh giải pháp tiết kiệm chi, Bộ trưởng Bộ Tài chính khẳng định:  Quan trọng nhất là phải cơ cấu lại nguồn thu, các quốc gia đều như vậy!

“Trong bối cảnh chúng ta cắt giảm thuế quan trong lộ trình hội nhập, cộng thêm giá dầu giảm sâu trong thời gian qua thì chúng ta phải mở rộng nguồn thu. Song song với đó là giải pháp tiết kiệm chi ngân sách, đặc biệt giảm chi thường xuyên để có tiền chi cho đầu tư phát triển. Thời gian qua, chúng ta đã tiết kiệm các khoản chi cho hội nghị, hội thảo, thực hiện khoán xe công... Thời gian tới, chúng ta phải thực hiện tinh giản bộ máy, giảm biên chế, đẩy mạnh xã hội hóa đơn vị công lập. Để làm được như vậy phải có sự vào cuộc của các ngành, các cấp. Như vậy mới có thể có nguồn thu cho đầu tư, phát triển, an sinh xã hội"-  Bộ trưởng nói.

Cụ thể về việc cơ cấu lại khoản chi ngân sách nhằm giảm chi, Bộ trưởng cho biết, Bộ Tài chính đang thực hiện một số giải pháp như khoán xe công trong 2 năm qua (Cơ quan Bộ đã giảm 27 đầu xe) Cùng với đó là việc thực hiện tinh giản bộ máy, sắp xếp lại tổ chức.

"Chúng tôi sắp xếp các đơn vị chức năng trong Bộ với tinh thần không tăng thêm biên chế. Rà soát, sắp xếp lại cơ quan thuộc Kho bạc Nhà nước, năm nay sẽ giải thể, sáp nhập 43 kho bạc các tỉnh, TP. Về sắp xếp hệ thống thuế trong 3 năm tới, chúng tôi sẽ sắp xếp lại theo phương án liên vùng huyện, thị xã. Với hệ thống thuế, ngay trong năm 2018, cơ quan chức năng sẽ sắp xếp từ 327 chi cục thuế quận, huyện, thị xã còn 154 chi cục. Năm 2019, ngành sẽ tiếp tục sắp xếp 53 chi cục quận, huyện thành còn 25 chi cục. Năm 2020, sắp xếp 168 chi cục thuế quận, huyện thành còn 78 chi cục, giảm 90 chi cục.Quá trình thực hiện sẽ tiếp tục rà soát, số lượng chi cục thuế được sắp xếp sẽ còn lớn hơn số được duyệt…”- Bộ trưởng cho biết thêm.

Linh Linh

Pháp Luật Plus