Bộ GD-ĐT công bố chi tiết lịch thi THPT quốc gia 2017

Giáo dục - Sức khỏe

(PL+) - Sáng ngày 22/6 tới đây, gần 870.000 thí sinh trên cả nước sẽ bước vào kỳ thi THPT quốc gia 2017. Để thí sinh tham gia dự thi đạt kết quả tốt nhất, Bộ GD-ĐT công bố quy định cụ thể về thời gian biểu như sau:

Trong kỳ thi THPT quốc gia 2017, chỉ có bài thi Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, còn lại đều thi theo hình thức trắc nghiệm. (Ảnh: Vietnamnet)
Trong kỳ thi THPT quốc gia 2017, chỉ có bài thi Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, còn lại đều thi theo hình thức trắc nghiệm. (Ảnh: Vietnamnet)

1. Bài thi Ngữ văn (sáng 22/6)

- Từ 6h30-7h cán bộ coi thi (CBCT) sẽ nhận giấy thi, giấy nháp và túi tài liệu của phòng thi; Đánh số báo danh vào bàn của thí sinh; Gọi thí sinh vào phòng thi; đối chiếu, kiểm tra ảnh, thẻ dự thi.

- Từ 7h-7h25 một CBCT đi nhận đề thi tại điểm thi; Một CBCT ký tên vào giấy thi, giấy nháp; phát và hướng dẫn thí sinh điền vào các mục trên giấy thi.

- Từ 7h25-7h30 CBCT sẽ cho thí sinh trong phòng thi chứng kiến tình trạng niêm phong của túi đựng đề thi, sự phù hợp môn thi với lịch thi và lập biên bản xác nhận có chữ ký của 2 thí sinh.

- Từ 7h30-7h35 CBCT bóc túi đựng đề thi và phát đề thi cho thí sinh và yêu cầu thí sinh kiểm tra tình trạng đề thi.

- 7h35: Bắt đầu tính giờ làm bài.

- 7h50: Nộp đề thi thừa đã được niêm phong cho người được trưởng điểm thi phân công.

- 9h20: Nhắc thí sinh còn 15 phút làm bài.

- 9h35: Hết giờ làm bài, CBCT thu bài thi của thí sinh; yêu cầu thí sinh ký vào phiếu thu bài thi (ghi rõ số tờ giấy thi).

2. Bài thi môn Toán (chiều 22/6)

Theo Bộ GD-ĐT, trước khi thi chính thức 1 ngày, vào 13h30 chiều  21/6, thí sinh phải có mặt tại điểm thi để làm thủ tục dự thi và nắm thông tin về quy chế, lịch thi chính xác. (Ảnh: Sở GD Hà Nội)
Theo Bộ GD-ĐT, trước khi thi chính thức 1 ngày, vào 13h30 chiều  21/6, thí sinh phải có mặt tại điểm thi để làm thủ tục dự thi và nắm thông tin về quy chế, lịch thi chính xác. (Ảnh: Sở GD Hà Nội)

- Từ 13h30-14h CBCT nhận phiếu trả lời trắc nghiệm (TLTN), giấy nháp và túi tài liệu của phòng thi; Đánh số báo danh vào bàn của thí sinh; Gọi thí sinh vào phòng thi; đối chiếu, kiểm tra ảnh, thẻ dự thi.

- Từ 14h-14h15 một CBCT đi nhận đề thi tại điểm thi; Một CBCT ký tên vào ô dành cho CBCT trên phiếu TLTN, giấy nháp; Phát và hướng dẫn thí sinh điền vào các mục trên phiếu TLTN.

- Từ 14h15-14h20 CBCT cho thí sinh trong phòng thi chứng kiến tình trạng niêm phong của túi đựng đề thi, sự phù hợp môn thi với lịch thi và lập biên bản xác nhận có chữ ký của 2 thí sinh.

- Từ 14h20-14h30 CBCT bóc túi đựng đề thi và phát đề thi cho thí sinh; Yêu cầu thí sinh kiểm tra tình trạng đề thi và ghi mã đề thi vào phiếu TLTN.

- 14h30: Bắt đầu tính giờ làm bài.

- 14h45: Nộp đề thi thừa đã được niêm phong cho người được trưởng điểm thi phân công.

- 15h45: Nhắc thí sinh còn 15 phút làm bài.

- 16h: Hết giờ làm bài thi. CBCT thu phiếu TLTN của thí sinh; yêu cầu thí sinh ký vào phiếu thu bài thi (ghi rõ mã đề thi).

3. Bài thi môn Ngoại ngữ (chiều 23/6)

Trong các ngày thi, thí sinh phải có mặt tại điểm thi trước 6h45 sáng, buổi chiều có mặt trước 13h30 để vào phòng thi lúc 13h45. (Ảnh: VietQ)
Trong các ngày thi, thí sinh phải có mặt tại điểm thi trước 6h45 sáng, buổi chiều có mặt trước 13h30 để vào phòng thi lúc 13h45. (Ảnh: VietQ)

- Từ 13h30-14h CBCT nhận phiếu trả lời trắc nghiệm (TLTN), giấy nháp và túi tài liệu của phòng thi; Đánh số báo danh vào bàn của thí sinh; Gọi thí sinh vào phòng thi; đối chiếu, kiểm tra ảnh, thẻ dự thi.

- Từ 14h-14h15 một CBCT đi nhận đề thi tại điểm thi; Một CBCT ký tên vào ô dành cho CBCT trên phiếu TLTN, giấy nháp; Phát và hướng dẫn thí sinh điền vào các mục trên phiếu TLTN.

- Từ 14h15-14h20 CBCT cho thí sinh trong phòng thi chứng kiến tình trạng niêm phong của túi đựng đề thi, sự phù hợp môn thi với lịch thi và lập biên bản xác nhận có chữ ký của 2 thí sinh.

- từ 14h20-14h30 CBCT óc túi đựng đề thi và phát đề thi cho thí sinh; Yêu cầu thí sinh kiểm tra tình trạng đề thi và ghi mã đề thi vào phiếu TLTN.

- 14h30: Bắt đầu tính giờ làm bài.

- 14h45: Nộp đề thi thừa đã được niêm phong cho người được trưởng điểm thi phân công.

- 15h15: Nhắc thí sinh còn 15 phút làm bài.

- 15h30: Hết giờ làm bài thi. CBCT thu phiếu TLTN của thí sinh; yêu cầu thí sinh ký vào phiếu thu bài thi (ghi rõ mã đề thi).

4. Bài thi Tổ hợp (sáng 23/6, sáng 24/6)

Thí sinh và phụ huynh cần lưu ý, đến muộn quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được thi dự thi buổi thi đó. (Ảnh: zing)
Thí sinh và phụ huynh cần lưu ý, đến muộn quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được thi dự thi buổi thi đó. (Ảnh: zing)

- Từ 6h30-7h CBCT nhận phiếu trả lời trắc nghiệm (TLTN), giấy nháp và túi tài liệu của phòng thi; Đánh số báo danh vào bàn của thí sinh; Gọi thí sinh vào phòng thi; đối chiếu, kiểm tra ảnh, thẻ dự thi.

- Từ 7h-7h25 một CBCT đi nhận đề thi tại điểm thi; Một CBCT ký tên vào ô dành cho CBCT trên phiếu TLTN, giấy nháp; Phát và hướng dẫn thí sinh điền vào các mục trên phiếu TLTN.

- Từ 7h25-7h30 CBCT cắt bì ngoài đựng các đề thi của bài thi tổ hợp; cho thí sinh trong phòng thi chứng kiến tình trạng niêm phong của túi đựng đề thi, sự phù hợp môn thi với lịch thi và lập biên bản xác nhận có chữ ký của 2 thí sinh.

- Từ 7h30-7h40: CBCT bóc túi đựng đề thi môn vật lý (lịch sử) và phát đề thi cho thí sinh theo trật tự từ trái sang phải, từ trên xuống dưới; Yêu cầu thí sinh kiểm tra tình trạng đề thi và ghi mã đề thi vào phiếu TLTN.

- 7h40: Bắt đầu tính giờ làm bài môn vật lý (lịch sử).

- 7h55: Nộp đề thi thừa môn vật lý (lịch sử) đã được niêm phong cho người được trưởng điểm thi phân công.

- 8h15: Nhắc thí sinh còn 15 phút làm bài môn vật lý (lịch sử).

- 8h30: Hết giờ làm bài thi môn vật lý (lịch sử). CBCT thu đề thi môn vật lý (lịch sử), giấy nháp của thí sinh. Cho thí sinh trong phòng thi chứng kiến tình trạng niêm phong của túi đựng đề thi hóa học (địa lý), sự phù hợp môn thi với lịch thi và lập biên bản xác nhận có chữ ký của 2 thí sinh.

- Từ 8h40-8h50 CBCT bóc túi đựng đề thi môn hóa học (địa lý) và phát đề thi cho thí sinh theo trật tự từ trái sang phải, từ trên xuống dưới; Yêu cầu thí sinh kiểm tra tình trạng đề thi và sự phù hợp của mã đề thi đã nhận được.

- 8h50: Bắt đầu tính giờ làm bài môn hóa học (địa lý).

- 9h05: Nộp đề thi thừa môn hóa học (địa lý) đã được niêm phong cho người được trưởng điểm thi phân công.

- 9h25: Nhắc thí sinh còn 15 phút làm bài môn hóa học (địa lý).

- 9h40: Hết giờ làm bài thi môn hóa học (địa lý). CBCT thu đề thi môn hóa học (địa lý), giấy nháp của thí sinh. Cho thí sinh trong phòng thi chứng kiến tình trạng niêm phong của túi đựng đề thi môn sinh học (giáo dục công dân), sự phù hợp môn thi với lịch thi và lập biên bản xác nhận có chữ ký của 2 thí sinh.

- Từ 9h50-10h CBCT bóc túi đựng đề thi môn sinh học (giáo dục công dân) và phát đề thi cho thí sinh theo trật tự từ trái sang phải, từ trên xuống dưới; Yêu cầu thí sinh kiểm tra tình trạng đề thi và sự phù hợp của mã đề thi đã nhận được.

- 10h: Bắt đầu tính giờ làm bài môn sinh học (giáo dục công dân).

- 10h15: Nộp đề thi thừa môn sinh học (giáo dục công dân) đã được niêm phong cho người được trưởng điểm thi phân công.

- 10h35: Nhắc thí sinh còn 15 phút làm bài môn sinh học (giáo dục công dân).

- 10h50: Hết giờ làm bài thi. CBCT thu phiếu TLTN của thí sinh; yêu cầu thí sinh ký vào phiếu thu bài thi (ghi rõ mã đề thi).

Lịch thi THPT quốc gia 2017.
Lịch thi THPT quốc gia 2017.

Tú Anh