Pháp Luật Plus

Bí thư Đảng ủy và Phó Chủ tịch xã Tam Thanh (Phú Thọ) bị cách chức

Pháp luật Plus

(PL+) - Sau khi Báo PLVN có loạt bài phản ánh về việc lãnh đạo xã Tam Thanh (huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ) chỉ đạo thu các khoản phí, lệ phí trái quy định, không có biên lai chứng từ hàng trăm triệu đồng..., mới đây, UBND huyện Tân Sơn đã có Văn bản số 242/UBND-TTr gửi Báo PLVN.

Văn bản có nội dung: Trước thông tin phản ánh của Báo PLVN và khiếu nại, tố cáo của công dân xã Tam Thanh về những sai phạm của lãnh đạo xã Tam Thanh.

UBND huyện Tân Sơn đã chỉ đạo và phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Tân Sơn, Công an huyện và Thanh tra huyện Tân Sơn giải quyết tố cáo theo thẩm quyền.

UBND xã Tam Thanh nơi để xảy ra nhiều sai phạm và lãnh đạo bị kỷ luật cách chức.
UBND xã Tam Thanh nơi để xảy ra nhiều sai phạm và lãnh đạo bị kỷ luật cách chức.

Trên cơ sở kết quả xác minh, điều tra của Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Sơn, kết luận của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Tân Sơn và Thanh tra huyện Tân Sơn về sai phạm của một số cán bộ công chức xã Tam Thanh.

Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Sơn đã ban hành các quyết định thi hành kỷ luật Đảng viên (Quyết định số 546-QĐ/HU; 547-QĐ/HU; 548-QĐ-HU ngày 29/1/2018).

Cụ thể: ông Hà Văn Bích - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tam Thanh; ông Hà Thanh Nghị - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ tịch UBND xã Tam Thanh thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Ủy viên Ban chấp hành Đảng Bộ xã Tam Thanh nhiệm kỳ 2015-2020; ông Lê Thanh Hương - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tam Thanh thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

UBND huyện đã thành lập Hội đồng kỷ luật cán bộ, công chức cấp xã. Sau khi xem xét Báo cáo số 02/BC-HĐKL ngày 9/2/2018 về việc đề nghị áp dụng hình thức kỷ luật đối với cán bộ, công chức xã Tam Thanh. 

Ngày 12/2/2018, UBND huyện Tân Sơn đã ban hành các Quyết định số 381/QĐ-UBND, 382/QĐ-UBND, 383/QĐ-UBND và 384/QĐ-UBND về việc kỷ luật cán bộ, công chức xã Tam Thanh, các hình thức cụ thể: ông Lê Thanh Hương - Chủ tịch UBND xã Tam Thanh hình thức cảnh cáo; ông Hà Thanh Nghị - Phó Chủ tịch UBND xã Tam Thanh hình thức cách chức Phó Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2016-2021;

Ông Hà Văn Ngân - Công chức Tài chính – Kế toán xã Tam Thanh hình thức cảnh cáo và bà Đinh Thị Hồng Thanh - Công chức ĐC-NN-XD và Môi trường hình thức khiển trách.

Theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương, HĐND xã Tam Thanh khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021 căn cứ các quyết định kỷ luật của Huyện ủy Tân Sơn và UBND huyện Tân Sơn đã tổ chức họp HĐND xã kỳ họp thứ VI (kỳ họp bất thường) khóa XIX vào ngày 12/2/2018 miễn nhiệm tư cách đại biểu HĐND xã Tam Thanh nhiệm kỳ 2016-2021 của ông Hà Văn Bích - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tam Thanh.

Miễn nhiệm tư cách đại biểu HĐND xã Tam Thanh nhiệm kỳ 2016-2021 và cách chức Phó Chủ tịch UBND xã Tam Thanh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Hà Thanh Nghị - Phó Chủ tịch UBND xã Tam Thanh.

PLVN

Pháp Luật Plus