Bị cáo Phan Văn Vĩnh không có quyền yêu cầu không công khai bản án

Chính trị - Xã hội

(PL+) - Theo Luật sư Hoàng Việt Hùng, Đoàn Luật sư thành phố Hồ Chí Minh thì Bị cáo Phan Văn Vĩnh, nguyên Tổng cục trưởng Tổng Cục cảnh sát không có quyền để yêu cầu tòa án không công bố bản án trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án.

Bị cáo Phan Văn Vĩnh, nguyên Tổng cục trưởng Tổng Cục cảnh sát.
Bị cáo Phan Văn Vĩnh, nguyên Tổng cục trưởng Tổng Cục cảnh sát.

Luật sư Hùng cho biết thêm: Việc thực hiện công khai bản án, quyết định của tòa án trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án được thực hiện theo Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP.Theo quy định tại Điều 4 Nghị quyết thì Bản án, quyết định không công bố trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án nếu thuộc các trường hợp sau:

Bản án, quyết định về vụ việc được Tòa án xét xử kín; Bản án, quyết định của Tòa án chưa có hiệu lực pháp luật; Có chứa đựng nội dung ảnh hưởng xấu đến truyền thống văn hóa, phong tục, tập quán tốt đẹp được thừa nhận và áp dụng rộng rãi trong một vùng, miền, dân tộc, cộng đồng dân cư; Có người tham gia tố tụng là người dưới 18 tuổi; Có chứa đựng nội dung liên quan đến bí mật cá nhân, bí mật gia đình mà chưa được mã hóa theo hướng dẫn tại Điều 7 của Nghị quyết này.

Căn cứ vào Điều 5 Nghị Quyết thì Bị cáo chỉ có quyền yêu cầu Tòa án không công bố những nội dung liên quan đến bí mật cá nhân, bí mật gia đình, bí mật kinh doanh.

Do đó, ông Phan Văn Vĩnh không có quyền để yêu cầu tòa án không công bố bản án trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án mà chỉ có quyền yêu cầu tòa án không công bố những thông tin cá nhân, gia đình hoặc bí mật kinh doanh (nếu có), còn các nội dung khác của bản án thì bị cáo không có quyền yêu cầu.

Tòa án căn cứ vào Điều 3, Điều 4 của Nghị quyết để công bố bản án mà không lệ thuộc, cũng không cần phải hỏi bị cáo về việc công bố bản án. Tòa án chỉ phổ biến, tuyên truyền, giải thích.

Ngoài ra, khi công bố bản án thì những thông tin cá nhân của bị cáo bị mã hóa nên sẽ không ảnh hưởng đến bị cáo sau này.

Trước đó, Tại phiên tòa xét xử 92 bị cáo trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ, trước khi kết thúc phần thủ tục, chủ tọa cho biết theo quy định của TAND Tối cao, bản án sau khi công bố sẽ được công khai lên cổng thông tin điện tử của Tòa án.Tuy nhiên, bị cáo có quyền được từ chối việc đưa bản án công khai. "Có bị cáo nào đề nghị không đưa bản án lên cổng thông tin điện tử của Tòa án không?", chủ tọa hỏi.  Ngay lập tức, ông Phan Văn Vĩnh giơ tay và đề nghị Tòa không công bố bản án lên cổng thông tin điện tử Tòa án.

Và đề nghị này của bị cáo Phan Văn Vĩnh đã ngay lập tức được chủ tọa phiên tòa chấp nhận./.

Tuấn Ngọc