Bảo vệ quyền lợi cho người thứ ba ngay tình khi giao dịch dân sự vô hiệu

Multimedia Plus

(PL+) - Khái niệm người thứ ba ngay tình được hiểu là người chiếm hữu ngay tình...

Chuyên mục Tư vấn pháp lý cùng LS Nguyễn Trinh Đức (Công ty Luật TNHH IPIC) làm rõ những nội dung về việc bảo về quyền lợi của người thứ ba ngay tình trong giao dịch dân sự.

Người thứ ba ngay tình được hiểu là người thứ ba chiếm hữu tài sản ngay tình. Chiếm hữu ngay tình là "việc chiếm hữu mà người chiếm hữu có căn cứ để tin rằng mình có quyền đối với tài sản đang chiếm hữu."

Theo khoản 1 điều 179 Bộ Luật dân sự 2015: "Chiếm hữu là việc chủ thể nắm giữ, chi phối tài sản một cách trực tiếp hoặc gián tiếp như chủ thể có quyền đối với tài sản." Và điều 180 bộ luật dân sự 2015 chiếm hữu ngay tình là " việc chiếm hữu mà người chiếm hữu có căn cứ để tin rằng mình có quyền đối với tài sản đang chiếm hữu."

Hà Thư