Báo cáo không đúng thời hạn, Tổng Giám đốc CTCP xuất nhập khẩu Kiên Giang bị xử phạt 27,5 triệu đồng

Pháp luật Plus

(PL+) - Ngày 2/11, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phát đi thông báo xử phạt hành chính đối với ông Bạch Ngọc Văn - Tổng Giám đốc CTCP Xuất nhập khẩu Kiên Giang.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietstock)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietstock)

Ngày 2/11/2018, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 283/QĐ-XPVPHC, xử phạt hành chính 27,5 triệu đồng về hành vi báo cáo không đúng thời hạn về lý do không thực hiện được giao dịch đối với ông Bạch Ngọc Văn (địa chỉ: 40-F8 Văn Cao, Rạch Giá, Kiên Giang)

Cụ thể, ông Bạch Ngọc Văn, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang (mã chứng khoán: KGM) đăng ký mua 100.000 cổ phiếu KGM từ ngày 07/5/2018 đến ngày 25/5/2018, tuy nhiên đến ngày 14/6/2018 Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo về lý do không thực hiện được giao dịch của ông.

Mức phạt trên được đưa ra theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3 và Điểm g Khoản 4 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/09/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Vương Gia