Bảng giá xe máy Honda 13/3/2019

Xe Plus

Nhiều mẫu xe máy Honda tăng giá nhẹ trong ngày 13/3/2019

Theo đó, 3 phiên bản của Air Blade là Thể thao và Cao cấp đều được điều chỉnh giảm giá, cụ thể giá xe Honda Air Blade Thể thao, Cao cấp và Đen mờ lần lượt ở mức là 40,1; 42 và 46 triệu VNĐ. Trong khi đó, giá xe Air Blade 2018 bản Đen mờ và Từ Tính tiếp tục giữ nguyên giá Air Blade 2018 so với các tháng trước.

Dưới đây là giá bán các dòng sản phẩm xe máy Honda cập nhật ngày 13/3/2019. Dưới đây là giá bán chưa giấy và giá lăn bánh (giá bao giấy) với các mẫu xe Honda trên thị trường.

Bảng giá xe Honda này 13/3 (Nguồn: Autobikes)
Bảng giá xe Honda này 13/3 (Nguồn: Autobikes)

Nguyễn Quân (T/H)