Bản tin Xuân 3 miền: Sự hồi sinh của những cây quất sau dịp Tết

Multimedia Plus

(PL+) - Đối với người chơi cây Tết, những gốc quất đã tàn hoa, rụng quả không còn giá trị sử dụng nhưng với những chủ nhà vườn thu gom các gốc quất lại là dịp để họ trồng, chăm sóc và tái đầu tư cho vụ mùa Tết năm sau.