Bản tin Xuân 3 miền: Hoàng thành Thăng Long - Rồng thiêng đất Việt

Multimedia Plus

(PL+) - Và với việc được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới, Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long – một trong những di sản quý báu và lâu đời nhất của quốc gia – chính thức trở thành báu vật của toàn nhân loại.