Bản tin xe Plus: Kĩ sư Lê Văn Tạch điểm mặt những lỗi nghiêm trọng của xe Toyota tại Việt Nam

Multimedia Plus

(PL+) - Những nội dung chính: Hyundai Grand i10 sắp có thêm đối thủ tại Việt Nam; Kĩ sư Lê Văn Tạch điểm mặt những lỗi nghiêm trọng xe Toyota tại Việt Nam...