Bản tin Xe plus: Các Táo quân đi xe gì ở ngoài đời ?

Multimedia Plus

(PL+) - Trong Táo quân, các vị Táo đều cưỡi cá chép lên chầu trời. Còn ở ngoài đời, bạn có tò mò xem các Táo đi ô tô của hãng nào không?