Bản tin Sài Gòn Plus: Mưa lớn trái mùa, nhiều nơi ngập úng

Video

(PL+) - Những nội dung chính: Một số hình ảnh chưa đẹp ở đường hoa Nguyễn Huệ; Mưa lớn trái mùa, nhiều nơi ngập úng; Đánh bạc trá hình tại hội chợ....

Sài Gòn Plus