Bản tin Sài Gòn Plus: Hàng ngàn người tham gia rước kiệu Bà

Multimedia Plus

(PL+) - Những nội dung chính: Liên tiếp xảy ra tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng; Hàng ngàn người tham gia rước kiệu Bà....

Sài Gòn Plus