Bản tin Kinh tế Plus: Lợi ích thiết thực từ hóa đơn điện tử

Multimedia Plus

(PL+) - Những nội dung chính: Lợi ích thiết thực từ hóa đơn điện tử; Ấn Độ cấm bán nhiên liệu bẩn để cải thiện môi trường; Bê bối "lụa Tàu" của Hoàng Khải...