Bản tin Bất động sản Plus: Thị trường bất động sản 2019 sẽ diễn biến theo xu hướng nào

Video

(PL+) - Thị trường bất động sản Việt Nam năm 2018 chứng kiến những bước phát triển vững vàng. Vậy xu hướng nào sẽ dẫn dắt thị trường bất động sản trong năm tới?