Bản tin Bất động sản Plus: Hàng chục ngôi mộ bị di dời mà không báo trước sát dự án The Eden Rose

Video

(PL+) - Những tin chính: TP Hồ Chí Minh chấp thuận đề án tăng phí đỗ xe ô tô dưới lòng đường; Bất động sản Việt Nam hấp dẫn các doanh nghiệp Nhật.