Bản tin Bất động sản Plus: Dự án Green Pearl "dính" hàng loạt sai phạm

Video

(PL+) - Những tin chính: HoREA lại ủng hộ xây dựng căn hộ từ 25m2 - 45m2; Căn hộ hạng C dịch chuyển về vùng ven...