Bản tin Bất động sản Plus: Doanh nhân tuổi Hợi thành đạt bậc nhất Việt Nam, họ là ai?

Video

(PL+) - CEO tuổi Hợi chiếm tỷ lệ lớn nhất trong số các doanh nhân thành công nhất theo hồ sơ CEO của 100 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam.