Pháp Luật Plus - bàn đàm phán - các bài viết về bàn đàm phán, tin tức bàn đàm phán

bàn đàm phán - các bài viết về bàn đàm phán, tin tức bàn đàm phán

Người tiêu dùng thông thái: Đừng chờ để được… bảo vệ

Lần đầu tiên Ban bí thư đã ra một chỉ thị về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (NTD). Thế nhưng quyền lợi NTD được bảo vệ đến đâu?

Theo dõi Pháp Luật Plus