Bắc Giang: Phát hiện 12 tỷ đồng tham nhũng

Chính trị - Xã hội

Theo thống kê của tỉnh Bắc Giang, năm 2018, tài sản tham nhũng và gây thiệt hại do tham nhũng bị cơ quan chức năng phát hiện mới là 12 tỷ đồng và 11.877m2 đất.

Anh11 819.

Theo báo cáo tổng kết của tỉnh, năm 2018, toàn tỉnh đã triển khai 114 cuộc thanh tra hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế xã hội tại 282 đơn vị. Đồng thời, 312 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành được triển khai đối với 1.686 tổ chức, cá nhân.

Qua thanh tra, các cấp, các ngành đã phát hiện sai phạm với số tiền gần 60 tỷ đồng, 130ha đất, trong đó sai phạm về tiền tăng gần 40 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2017. Cơ quan chức năng đã yêu cầu thu hồi về ngân sách Nhà nước hơn 18,6 tỷ đồng, 1,53ha đất các loại.

Thông qua công tác thanh tra, các cấp, các ngành đã chỉ đạo xử lý hành chính đối với 7 tập thể, 179 cá nhân có hành vi sai phạm. Các cấp, các ngành đã chuyển hồ sơ 3 vụ việc với 6 đối tượng sang cơ quan công an để điều tra làm rõ hành vi tham nhũng tại các huyện Việt Yên, Yên Thế, Lục Ngạn. 

Qua giải quyết tố cáo, cơ quan chức năng cũng phát hiện 6 vụ việc với 7 đối tượng có dấu hiệu tham nhũng. Đến nay, cơ quan chức năng đã xử lý hành chính 3 vụ với 3 đối tượng, chuyển hồ sơ 3 vụ đối với 4 đối tượng sang cơ quan điều tra. 

Kết quả điều tra, truy tố, xét xử, thu hồi tài sản của các vụ tham nhũng, cơ quan điều tra đã khởi tố mới 11 vụ với 17 bị can có hành vi tham nhũng, gây thiệt hại trên 12 tỷ đồng. Song song đó, Viện kiểm sát nhân dân các cấp thụ lý 7 vụ đối với 10 bị can. Toà án nhân dân các cấp thụ lý 9 vụ đối với 10 bị cáo, đã xét xử 7 vụ, 12 bị cáo.

Qua đánh giá của tỉnh Bắc Giang, 6 đối tượng phạm tội tham nhũng ít nghiêm trọng, 2 đối tượng phạm tội tham nhũng nghiêm trọng và 3 đối tượng phạm tội tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng.

Theo thống kê, tài sản tham nhũng, gây thiệt hại do tham nhũng phát hiện mới là 12 tỷ đồng và 11.877m2 đất. Trong giai đoạn điều tra, cơ quan chức năng đã thu hồi 993 triệu đồng. Cơ quan thi hành án dân sự các cấp thu hồi 117,8 triệu đồng, đạt tỷ lệ 29,3% về tiền. 

Các cơ quan chức năng đã tiến hành thanh tra 13 cuộc thanh, kiểm tra việc thực hiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn và 25 cuộc thanh tra trách nhiệm về phòng, chống tham nhũng. Trong năm, ngành Thuế tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng tại 9 đơn vị, qua đó phát hiện 1 trường hợp tại Chi cục Thuế huyện Tân Yên chiếm dụng tiền thuế. Vụ việc đã được chuyển sang cơ quan điều tra.

Ngoài ra, tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn Ban Thanh tra nhân dân giám sát 3.745 cuộc, phát hiện 26 vụ việc sai phạm, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý 26 vụ việc, thu hồi về cho Nhà nước 181 triệu đồng. Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng giám sát 1.546 dự án, phát hiện 18 vụ việc sai phạm, kiến nghị xử lý 18 vụ việc, thu hồi 3 tấn xi măng.

Theo đánh giá của UBND tỉnh Bắc Giang, năm 2018, công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo dần đi vào nề nếp và đạt được những kết quả quan trọng. Công tác giám sát, điều tra, truy tố, xét xử được đẩy mạnh.

Một số vụ việc tham nhũng, tiêu cực được phát hiện xử lý kịp thời. Các tổ chức chính trị xã hội và các cơ quan báo chí tiếp tục phát huy vai trò trong công tác phòng, chống tham nhũng, góp phần tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng lãng phí, củng cố niềm tin của nhân dân, làm giảm đơn thư khiếu nại tố cáo, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Hoàng Long   -  Theo Báo Thanh tra