Bà Rịa – Vũng Tàu: Tiến độ rùa bò, 23 dự án bị xóa tên

Bất động sản

Trong 11 tháng đầu năm 2017, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chấm dứt hoạt động 23 dự án đầu tư (6 dự án đầu tư nước ngoài và 17 dự án đầu tư trong nước) và chấm dứt thực hiện pháp lý 23 văn bản chủ trương đầu tư.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tiến độ rùa bò, 23 dự án bị xóa tên

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, từ năm 2014 đến nay tỉnh đã thực hiện chấm dứt hoạt động 110 dự án (gồm 26 dự án trong khu công nghiệp, 42 dự án nhà ở, 6 dự án Cụm công nghiệp và 36 dự án khác ngoài khu công nghiệp).

Trong 11 tháng đầu năm 2017, tỉnh đã chấm dứt hoạt động 23 dự án đầu tư (6 dự án đầu tư  nước ngoài và 17 dự án đầu tư trong nước) và chấm dứt thực hiện pháp lý 23 văn bản chủ trương đầu tư.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh còn 114 dự án chậm triển khai, dự kiến xem xét chấm dứt hoạt động 29 dự án.

Trong số dự án chậm triển khai có 18 dự án trong khu công nghiệp (dự kiến chấm dứt hoạt động 4 dự án); 52 dự án ngoài khu công nghiệp (dự kiến chấm dứt hoạt động 14 dự án); 44 dự án nhà ở, khu đô thị (dự kiến chấm dứt hoạt động 11 dự án).

Nguyên nhân chậm triển khai của các dự án do chủ đầu tư như không thỏa thuận nhận chuyển nhượng đất với người dân, đất đã thuộc quyền sử dụng của chủ đầu tư nhưng chủ đầu tư không có đủ tài chính để thực hiện dự án…

Nguyên Văn theo cafeland.vn