Pháp Luật Plus - an toàn thực phẩm - các bài viết về an toàn thực phẩm, tin tức an toàn thực phẩm

an toàn thực phẩm - các bài viết về an toàn thực phẩm, tin tức an toàn thực phẩm

Đẩy mạnh công tác kiểm tra an toàn thực phẩm

Đoàn kiểm tra liên ngành T.Ư 4 đã tiến hành kiểm tra tình hình vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP) ở 2 TP Hà Nội và Hải Phòng.

Theo dõi Pháp Luật Plus