28 tội trẻ em phải chịu trách nhiệm hình sự

Pháp luật Plus

Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung có hiệu lực từ 1/1/2018 quy định: Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

28 tội trẻ em phải chịu trách nhiệm hình sự

Hồ Trang (thực hiện)  -  Theo Pháp luật TP. HCM