Pháp Luật Plus - 2 chiến sẽ công an bị thương - các bài viết về 2 chiến sẽ công an bị thương, tin tức 2 chiến sẽ công an bị thương

2 chiến sẽ công an bị thương - các bài viết về 2 chiến sẽ công an bị thương, tin tức 2 chiến sẽ công an bị thương

Hà Giang: Bị vây bắt, lâm tặc Vị Xuyên chống trả quyết liệt

Bị vây ráp, các đối tượng phá rừng chống trả quyết liệt hậu quả làm 2 cán bộ công an bị thương.

Theo dõi Pháp Luật Plus